Cu gândurile noastre construim lumea

            S-a înfiinţat la data de 1 noiembrie 1953 sub numele de Casa Pionierilor, pentru ca mai târziu să-şi schimbe numele în Casa Pionierilor şi Şoimilor Patriei. Actuala titulatură datează din 1989.
          Activitatea unităţii s-a desfăşurat de la început în cadrul unor cercuri, la care au participat şi participă copii şi şcolari din oraş. Primele cercuri cu care unitatea şi-a început activitatea au fost cele de pictură, carturi, navo-modele şi mandoline. Numărul acestora a urcat, ajungând la 24 în perioada 1970-1975.
        Dintre cele mai importante cercuri, care de-a lungul anilor au atras un număr mare de copii şi au avut rezultate deosebite la concursuri, amintim: Arheologie, Teatru de păpuşi, Atelierul fanteziei, Floricultură, Tapiserie-Tricotaje, Carting, Navomodele, Ansamblu folcloric, Dansuri populare.
     Prin întreaga sa activitate, această unitate a contribuit substanţial la stimularea şi dezvoltarea creativităţii copiilor, la formarea gustului pentru frumos şi educarea sensibilităţii.
Clubul Copiilor se implică în viaţa comunităţii locale, participând alături instituţiile de cultura şi şcolile din oraş la diferite evenimente.
Eforturile conjugate ale colectivului de cadre didactice, ale autorităţilor locale, ale copiilor şi părinţilor au făcut ca prestigiul unităţii să crească şi să fie cunoscută pe plan naţional şi internaţional.
    În fiecare an, Clubul Copiilor şi Elevilor organizează concursuri pentru copii.  Cel mai important este concursul na’ional de folclor pentru copii şi tineri
“Floare de tei”.
Publicitate

Nor de etichete